Մեզ խորհուրդ են տալիս


Մեր Մասին


Լինելով մասնագիտացված իրավաբանական ծառայությունների մատուցման ոլորտում 2007 թվականից՝ Եվրոպական Իրավաբանական Ծառայթյունն առաջինը շուկայում առաջարկեց իրավաբանական հեռակա ծառայությունների տրամադրում իրավունքի բոլոր ճյուղերով: Ներկայումս ընկերությունը շարունակում է իրավաբանական աջակցությունը ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց՝ հաջողությամբ օգտագործելով 11 տարիների ընթացքում կուտակված հարուստ մասնագիտական փորձը: Իրավաբան 24-ը Եվրոպական Իրավաբանական Ծառայության կողﬕց մշակված պրոդուկտ է, որն իր հաճախորդներին տրամադրում է տարեկան, շուրջօրյա հեռակա իրավաբանական ծառայության:

ԻՐԱՎԱԲԱՆ24 Ձեզ թույլ կտա զգալ անվտանգ իրավական դաշտում՝ ոչ ﬕայն կանխարգելով իրավական խնդիրները, այլ նաև օպերատիվ կերպով լուծելով առկա հարցերը։ Ծառայությունը երաշխավորում է լիակատար գաղտնիություն։ Ընկերությունը պարտավորվում է տրամադրել ստույգ խորհրդատվություն առավելագույնը 24 ժամվա ընթացքում, կարիքի դեպքում՝ հրատապ, ինչպես նաև պատասխանատվություն է կրում մատուցված ծառայությունների որակի համար: Բոլոր զանգերը ձայնագրվում են։

Եվրոպական Իրավաբանական Ծառայությունը ցուցաբերում է բարձրորակ իրավաբանական աջակցություն՝ հանդիսանալով հաճախորդի անձնական իրավաբանը և պաշտպանելով վերջինիս շահերը շաբաթը 7 օր և 24 ժամ՝ ցանկացած իրավիճակում:

Ընդհանուր դրույթներ եվ պայմաններ

Մեր իրավաբանները


«Եվրոպական Իրավաբանական Ծառայություն» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն

հասցե՝ ՀՀ 0028, Երևան, Օրբելի 45

Հեռ.՝ +374 12 24 24 24

ՀՎՀՀ՝ 02651775

Գնալ հետ