Ծառայությունների ցանկ Արժեք
1 Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն 2,500 ՀՀ դրամ
2 Անսահմանափակ Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում և ցուցումներ դրանց կազմման վերաբերյալ 5,000 ՀՀ դրամ
3 Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին 3,000 ՀՀ դրամ
4 Գրավոր խորհրդատվություն 15,000 ՀՀ դրամ
5 Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով 5,000 ՀՀ դրամ
6 Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն) 3,000 ՀՀ դրամ
7 5% զեղչ լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու համար 500 ՀՀ դրամ
8 10% զեղչ լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու համար 1,000 ՀՀ դրամ
9 15% զեղչ լրացուցիչ ծառայություններից օգտվելու համար 1,500 ՀՀ դրամ

Ինչպե՞ս օգտվել ծառայությունից

Զանգահարել

012 24 24 24

Նշել հավաստագրի

համարը

Ստանալ լիարժեք

խորհրդատվություն