Տարեկան Բաժանորդագրություն Իրավաբանական Անձանց Համար


Բանավոր իրավաբանականխորհրդատվությունիրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Բանավորիրավաբանականխորհրդատվություն անձնական հարցերով

Տարեկան 12 անգամ

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Տարեկան 6 անգամ

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Տարեկան 6 անգամ

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 1 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 3 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

ՈՉ

Հաճախորդի գործընկերոջստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

ՈՉ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 2 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 2 անգամ

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Տարեկան 6 անգամ

Հայցադիմումների, միջնորդությունների և բողոքների կազմում

Տարեկան 2 անգամ

Իրավական աուդիտ

ՈՉ

Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 3 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

ՈՉ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

5%


Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն անձնական հարցերով

Տարեկան 24 անգամ

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Տարեկան 12 անգամ

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Տարեկան 12 անգամ

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 3 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 6 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

Տարեկան 3 անգամ

Հաճախորդի գործընկերոջստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

ՈՉ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 4 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 4 անգամ

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Տարեկան 12 անգամ

Հայցադիմումների, միջնորդությունների ևբողոքների կազմում

Տարեկան 4 անգամ

Իրավական աուդիտ

ՈՉ

Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 6 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

ՈՉ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

10%


Բանավոր իրավաբանականխոր հրդատվություն իրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն անձնական հարցերով

Առանց սահմանափակումների

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Առանց սահմանափակումների

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Առանց սահմանափակումների

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 6 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 12 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

Տարեկան 6 անգամ

Հաճախորդի գործընկերոջ ստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

Տարեկան 3 անգամ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 6 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 6 անգամ

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Առանց սահմանափակումների

Հայցադիմումների, միջնորդությունների և բողոքների կազմում

Տարեկան 6 անգամ

Իրավական աուդիտ

Տարեկան 2 անգամ

Իրավաբանական անձի հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 9 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

Տարեկան 3 անգամ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

15%