Իրավաբանական անձանց


Բանավոր իրավաբանականխորհրդատվությունիրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների+B18B2B2:B21

Բանավորիրավաբանականխորհրդատվություն անձնական հարցերով

Տարեկան 12 անգամ

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Տարեկան 6 անգամ

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Տարեկան 6 անգամ

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 1 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 3 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

ՈՉ

Հաճախորդի գործընկերոջստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

ՈՉ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 2 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 2 անգամ

Նախադատական հայցերի կազմում ուղղված հաճախորդի գործընկերոջ դեմ

Տարեկան 6 անգամ

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Տարեկան 6 անգամ

Հայցադիմումների, միջնորդությունների ևբողոքների կազմում

Տարեկան 2 անգամ

Իրավական աուդիտ

ՈՉ

Իրավաբանական անձի գրանցում,հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 3 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

ՈՉ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

5%

Փաթեթի արժեք (ՀՀ դրամ)

450,000

Բանավոր իրավաբանականխորհրդատվությունիրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Բանավորիրավաբանականխորհրդատվություն անձնական հարցերով

Տարեկան 24 անգամ

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Տարեկան 12 անգամ

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Տարեկան 12 անգամ

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 3 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 6 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

Տարեկան 3 անգամ

Հաճախորդի գործընկերոջստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

ՈՉ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 4 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 4 անգամ

Նախադատական հայցերի կազմում ուղղված հաճախորդի գործընկերոջ դեմ

Տարեկան 12 անգամ

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Տարեկան 12 անգամ

Հայցադիմումների, միջնորդությունների ևբողոքների կազմում

Տարեկան 4 անգամ

Իրավական աուդիտ

ՈՉ

Իրավաբանական անձի գրանցում,հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 6 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

ՈՉ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

10%

Փաթեթի արժեք (ՀՀ դրամ)

550000

Բանավոր իրավաբանականխորհրդատվությունիրավաբանական անձանց վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Բանավորիրավաբանականխորհրդատվություն անձնական հարցերով

Առանց սահմանափակումների

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Առանց սահմանափակումների

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրում

Առանց սահմանափակումների

Կադրային հարցերի իրավաբանական ուղեկցում

Առանց սահմանափակումների

Փաստաթղթերի իրավական փորձաքննություն, ռիսկերի գնահատում և իրավական մեկնաբանում

Առանց սահմանափակումների

Պայմանագրերի և այլ օպերացիոն գործավարական փաստաթղթերի կազմում

Տարեկան 6 անգամ

Հաճախորդի շահերի ներկայացում պետական և ոչ պետական մարմիններում

Տարեկան 12 անգամ

Պայմանագրի կնքման իրավաբանականուղեկցում

Տարեկան 6 անգամ

Հաճախորդի գործընկերոջստուգում պայմանագիր կնքելուց առաջ

Տարեկան 3 անգամ

Օրենսդրական փոփոխությունների մասին ծանուցում

Տարեկան 6 անգամ

Ակտուալ օրենսդրական փոփոխությունների ներկայացում, նորմատիվային ակտերի տրամադրում էլեկտրոնայինկրիչով կամ թղթային ձևով

Տարեկան 6 անգամ

Նախադատական հայցերի կազմում ուղղված հաճախորդի գործընկերոջ դեմ

Առանց սահմանափակումների

Իրավիճակի իրավական գնահատական և դատարան դիմելու հնարավորության բացահայտում

Առանց սահմանափակումների

Հայցադիմումների, միջնորդությունների ևբողոքների կազմում

Տարեկան 6 անգամ

Իրավական աուդիտ

Տարեկան 2 անգամ

Իրավաբանական անձի գրանցում,հիմնադիր փաստաթղթերի փոփոխություն

Տարեկան 9 անգամ

Հրատապ այց հաճախորդին

Տարեկան 3 անգամ

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

15%

Փաթեթի արժեք (ՀՀ դրամ)

700,000