Վնասի հատուցում


  • Խորհրդատվություն վնասի հատուցման ինստիտուտի վերաբերյալ – սկսած 15 000 ՀՀ դրամից
  • Դիմումների և այլ գրությունների կազմում /Ենթադրյալ վնաս պատճարողին, ենթադրյալ վնաս կրած անձին կամ այլ պետական և ոչ պետական մարմիններին ուղղված/ - սկսած 25 000 ՀՀ դրամից
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում /գույքային և ոչ գույքային վնասի հատուցման պահանջի վերաբերյալ/ - սկսած 50 000 ՀՀ դրամից
  • Աջակցություն վնասի հատուցման հետ կապված վեճերի արտադատական կարգով լուծման գործընթացում - սկսած 150 000 ՀՀ դրամից
  • Դատական ներկայացուցչություն վնասի հատուցման վերաբերյալ վեճերով – սկսած 400 000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ