Սնանկություն


  • Պարտապանի շահերի պաշտպանությունը հարկադրված սնանկության վարույթում՝ սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Սնանկ ճանաչվելու հիմքերի ուսումնասիրում՝ սկսած 50 000 ՀՀ դրամից
  • սնանկության վտանգի դիմումի կազմում՝ սկսած 400 000 ՀՀ դրամից
  • կամավոր սնանկության դիմումի կազմում՝ սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Պարտատերերի շահերի պաշտպանություն՝ սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Սնանկության գործերով կառավարչի գործողությունների բողոքարկումը՝ սկսած 50 000 ՀՀ դրամից
  • Ֆինանսական առողջացման ծրագրի կազմում՝ սկսած 300 000 ՀՀ դրամից
  • Գնալ հետ