Գործարարական իրավունք


 • ՍՊԸ գրանցում սկսած 25000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ գրանցում սկսած 70000 ՀՀ դրամից
 • Ներկայացչության / մասնաճյուղի գրանցում սկսած 90000 ՀՀ դրամից
 • Հիմնադրամի գրանցում 100000 ՀՀ դրամից
 • Հասարակական կազմակերպության գրանցում սկսած 100000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ մասնակիցների կազմի փոփոխություն սկսած 20000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ իրավաբանական հասցեի / ֆիրմային անվանման փոփոխություն 20000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն 15000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ կանոնադրության փոփոխություն 10000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխություն սկսած 80000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ վերակազմակերպում սկսած 200000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ բաժնետերերի կազմի փոփոխություն սկսած 80000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ իրավաբանական հասցեի / ֆիրմային անվանման փոփոխություն 25000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն 20000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ կանոնադրության փոփոխություն 20000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ կանոնադրական կապիտալի չափի փոփոխություն սկսած 100000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ վերակազմակերպում սկսած 250000 ՀՀ դրամից
 • ՀԿ/հիմնադրամի կանոնադրության փոփոխություն սկսած 30000 ՀՀ դրամից
 • ՀԿ/հիմնադրամի գործադիր մարմնի ղեկավարի փոփոխություն 30000 ՀՀ դրամից
 • ՍՊԸ լուծարում սկսած 60000 ՀՀ դրամից
 • ՓԲԸ/ԲԲԸ լուծարում սկսած 150000 ՀՀ դրամից
 • Ներկայացչության / մասնաճյուղի լուծարում սկսած 60000 ՀՀ դրամից
 • Հիմնադրամի լուծարում սկսած 200000 ՀՀ դրամից
 • Հասարակական կազմակերպության լուծարում սկսած 150000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ
Սխալ (#32)

32

Սերվերի ներքին սխալ է տեղի ունեցել։