Պայմանագրեր


  • Խորհրդատվության տրամադրում պայմանագրերի վերաբերյալ - սկսած 15 000 ՀՀ դրամից
  • Պայմանագրերի կազմում- սկսած 40 000 ՀՀ դրամից
  • Բանակցությունների վարում կոնտրագնետի հետ - սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Օֆերտայի, ակցեպտի կազմում - սկսած 40 000 ՀՀ դրամից
  • Պայմանագրերին կից համաձայնագրերի, հավելվածների կազմում- սկսած 25 000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ