Մաքսային իրավունք


  • Մաքսային մարմինների գործողությունների, անգործությունների և որոշումների վերադասության կարգով բողոքարկում – սկսած 50000 դրամից;
  • Մաքսային գործերով վարչական նիստերի մասնակցություն – սկսած 30000 դրամից;
  • Ներկայացուցչություն մաքսային մարմիններում (մաքսային ձևակերպման ուղեկցում) – սկսած 30000 դրամից;
  • Մաքսային մարմիններին ուղղված դիմումների կազմում – սկսած 30000 դրամից;
  • Մաքսային իրավունքին վերաբերվող դատական գործերի վարում – սկսած 300000 դրամից։
  • Գնալ հետ