Աշխատանքային իրավունք


  • Խորհրդատվություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ – սկսած 15 000 ՀՀ դրամից
  • Դիմումների և այլ գրությունների կազմում /գործատուին,աշխատողին կամ այլ պետական և ոչ պետական մարմիններին ուղղված/ - սկսած 25 000 ՀՀ դրամից
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ վեճերով - սկսած 40 000 ՀՀ դրամից
  • Աջակցություն աշխատանքային իրավունքի հետ կապված հարաբերություններում /բանակցությունների վարում/ - սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Դատական ներկայացուցչություն աշխատանքային իրավունքի վերաբերյալ վեճերով – սկսած 350 000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ