Ընտանեկան վեճեր


  • Խորհրդատվություն ընտանեկան իրավունքի վերաբերյալ – սկսած 15 000 ՀՀ դրամից
  • Դիմումների և այլ գրությունների կազմում /ՀՀ նոտարական գրասենյակներին կամ այլ պետական և ոչ պետական մարմիններին ուղղված/ - սկսած 25 000 ՀՀ դրամից
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում /ամուսնալուծության, համատեղ կյանքի ընթացքում ձեռք բերված գույքի բաժանման, երեխայի խնամքը սահմանելու, ալիմենտ վճարելուն պարտավորեցնելու, ժառանգության ընդունման վերաբերյալ և այլն/ - սկսած 40 000 ՀՀ դրամից
  • Աջակցություն ժառանգության ընդունման հետ կապված հարաբերություններում /ՀՀ նոտարական գրասենյակներում, ժառանգների հետ բանակցություններում/ - սկսած 100 000 ՀՀ դրամից
  • Դատական ներկայացուցչություն ընտանեկան իրավունքի վերաբերյալ վեճերով – սկսած 350 000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ