Մտավոր սեփականություն


  • Աջակցություն ապրանքային նշանի գրանցման գործընթացում – սկսած 35 000 ՀՀ դրամից
  • Դիմումների և այլ գրությունների կազմում /Հեղինակային և/կամ հարակից իրավունքները ենթադրյալ խախտողին ուղղված կամ ի պատասխան/ - սկսած 40 000 ՀՀ դրամից
  • Հայցադիմումների, հակընդդեմ հայցադմումների, հայցադիմումների պատասխանների կազմում հեղինակային և/կամ հարակից իրավունքների խախտման վերաբերյալ վեճերով - սկսած 50 000 ՀՀ դրամից
  • Աջակցություն մտավոր սեփականության հետ կապված վեճերի արտադատական կարգով լուծման գործընթացում - սկսած 200 000 ՀՀ դրամից
  • Դատական ներկայացուցչություն վնասի հատուցման վերաբերյալ վեճերով – սկսած 500 000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ