Միգրացիոն իրավունք


  • Ժամանակավոր կացության կարգավիճակի ստացման իրավական ուղեկցում 150000 ՀՀ դրամից
  • Մշտական կացության կարգավիճակի ստացման իրավական ուղեկցում 180000 ՀՀ դրամից
  • Հատուկ կացության կարգավիճակի ստացման իրավական ուղեկցում 200000 ՀՀ դրամից
  • ՀՀ քաղաքացիության ստացման իրավական ուղեկցում 250000 ՀՀ դրամից
  • Կացության կարգավիճակի տրամադրումը մերժելու որոշման բողոքարկում սկսած 40000 ՀՀ դրամից
Գնալ հետ