Այլ ծառայություններ


  • Խորհրդատվություն սկսած 15000
  • Փաստաթղթերի ուսումնասիրում սկսած15000
  • Ներկայացչություն մեկ դատական նիստի սկսած 40000
  • Ներկայացչություն մեկ արտագնա դատական նիստի սկսած 55000
  • Պետական և ոչ պետական մարմիններում ներկայացչություն սկսած 30000
Գնալ հետ