Անշարժ գույք


  • Բանակցությունների վարում կոնտրագենտի հետ՝ սկսած 30000 ՀՀ դրամից
  • Նոտարական գրասենյակում գործարքի կնքման ուղեկցում 30000 ՀՀ դրամից
  • Ուղեկցում գործարքից բխող իրավունքների պետական գրանցման գործընթացում 20000 ՀՀ դրամից
  • Գործարքի կնքումից առաջ շուկայի ուսումնասիրություն 20000 ՀՀ դրամից
  • Գործարքի կնքումից առաջ կոնտարգենտի ուսումնասիրություն 20000 ՀՀ դրամից
  • Կնքվելիք գործարքի ուսումնասիրություն, ռիսկերի գնահատում, եզրակացության տրամադրում սկսած 30000 ՀՀ դրամից
  • Պայմանագրի կազմում սկսած 25000 ՀՀ դրամից
  • Անշարժ գույքի կադաստրային գործի ուսումնասիրում 30000 ՀՀ դրամից
  • Գնալ հետ