Հարկային իրավունք


  • Հարկային իրավախախտումների մասին ակտերի բողոքարկում վերադասության կարգով – սկսած 50․000 դրամից;
  • Հարկային իրավախախտումների մասին վարչական ակտերի բողոքների կազմում – սկսած 30․000 դրամից;
  • Հարկային իրավախախտումների վարչական վարույթների նիստերի ներկայացուցչություն – սկսած 30․000 դրամից;
  • Հարկայի իրավունքին վերաբերվող դատական գործերի վարում – սկսած 300․000 դրամից։
Գնալ հետ