Տարեկան Բաժանորդագրություն Ֆիզիկական Անձանց Համար


Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

5

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

1

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

Ոչ

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Ոչ

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

Ոչ

Օգտատերերի քանակ

1

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

5%

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

5

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

1

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

Ոչ

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Ոչ

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

3

Օգտատերերի քանակ

1

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

5%

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

12

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

1

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

Ոչ

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Ոչ

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

Ոչ

Օգտատերերի քանակ

1

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

5%

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

Առանց սահմանափակումների

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

4

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

1

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Ոչ

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

Ոչ

Օգտատերերի քանակ

1

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

10%

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

Առանց սահմանափակումների

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Առանց սահմանափակումների

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

4

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Ոչ

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

Ոչ

Օգտատերերի քանակ

3

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

15%

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն

Առանց սահմանափակումների

Վստահիր բանակցություններն իրավաբանին

Առանց սահմանափակումների

Տիպային փաստաթղթերի տրամադրումև ցուցումներդրանց կազմման վերաբերյալ

Առանց սահմանափակումների

Գրավոր խորհրդատվություն

4

Բանավոր իրավաբանական խորհրդատվություն ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերով

Առանց սահմանափակումների

Ավտոթեմատիկայի վերաբերյալ փաստաթղթերի կազմում (դիմում, պահանջ, բողոք և այլն)

Ոչ

Օգտատերերի քանակ

3

Զեղչեր լրացուցիչ ծառայությունների համար

15%

Ինչպե՞ս օգտվել ծառայությունից

Զանգահարել

012 24 24 24

Նշել հավաստագրի

համարը

Ստանալ լիարժեք

խորհրդատվություն